by jean anouilh

National Taiwan University Department of Drama and Theatre 


ntu Lu-ming THEATER, TAIPEI, TAIWAN | 2006 by Jean Anouilh

Featuring by Jia Chuan Lin, Chi Hong Chang, Pei Gen Shiu, Fang Ting Zheng, Yu Lin Chen, Xuan Hui Shih, Wen Yi Zhao, Yu Ming Hu & Yi An Bao

Set Design by Sheryl Liu
Lighting Design by Hui En Guo and  Yi Hong Shiu
Costume Design by Jia Chi Wu
Sound Design by Be Chuan Chang

Production Stage Manager | Jing-Lin Chang

Photo by Sheryl Liu